Zwariowałam. Prawdopodobnie tak. Lecz, cytując, tylko wariaci są coś warci. Poza tym, gdzie przebiega granica między obłędem a normalnością? I czy wszystko jest tym, czym wydaje się być? Tak. Mogłabym rozpocząć moją historię od prostego stwierdzenia jak wyżej. Co...